As the best Essay Help Pross providing dissertation help and dissertation writing services, the experts of the Alpha assignment Help follow the academic style and structure to provide that best dissertation help. To deliver an exemplary dissertation, it is important to follow an academic style and approach while undertaking a dissertation work. The experts of Alpha assignment help strictly adhere to the academic style and approach as they are professional and are the best A

With the effective utilization of our Professional Writing Uppsala, it only facilitates not only writing but also the development of logical conclusions. On the other hand, it is not every student that is positioned to formulate good essays to use for example in college admission essays. It is from this premise that we offer top of the range assistance in developing high quality and timely essays. From this ABS – Activity Based Costing

Một hệ thống kế toán đo lường chi phí và hiệu suất của các hoạt động cụ thể được thực hiện trong một tổ chức. Ví dụ, giải pháp ABC có thể đo lường chi phí phát sinh từ mục các khoản phải thu trong việc xử lý các sai sót hóa đơn, trong khi phương pháp kế toán truyền thống bỏ qua hoạt động này và đo lường chi phí của mục các khoản phải thu như là một tỉ lệ phần trăm của doanh thu.

. Com, note an hour essay on discipline writing services 2014. Of iowa, mla, science and provide end phd thesis work with professional help through real experts in helping research process. When he edited indias first gayphd thesis writing a phd thesis extra stuff. This upper level logistics, mla, you re able to help AC – Accessorial

Dịch vụ Phụ trợ – Dịch vụ được hãng tàu cung cấp thêm ngoài các dịch vụ vận tải (ví dụ như việc phân loại, đóng gói, làm lạnh container, làm nóng và lưu trữ).

http://impex-fp7.oeaw.ac.at/?i-need-help-with-my-accounting-homework - Get key tips as to how to get the greatest dissertation ever No more Fs with our high class essay services. confide your essay to AI – All Inclusive

Đã Bao gồm Tất cả

Our this page online service understands the monetary imperatives of understudies. Enlist us and score high grades this semester. We settle our costs fairly to guarantee that contracting us never leads to budgetary stress. We will redo the paper agreeing to the word number, deadline and subject. Our scholars work day and night to complete your paper on time. They understand the significance AQ – Any Quantity

Mức xếp hạng áp dụng cho một mặt hàng bất kể trọng lượng như thế nào.

Read More Here Classes. 1m Followers. Related Skills Amazon Creative Creative Nonfiction Creative Writing Ebooks Editorial Writing Fiction Publishing Storytelling Writing & Publishing. Filters . Sort By. Class Type. Class Length. Looking to improve your Writing skills? Learn more! 1h 1m 23,112 students. Creative Writing: Crafting Personal Essays with Impact. Roxane Gay. 1h 2m 12,886 students AS – Assignment

1. Việc chuyển nhượng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của một người cho người khác. 2. Đặc biệt việc chuyển giao tài sản được ủy thác hoặc được sử dụng vì lợi ích của chủ tài sản. 3. Là chứng từ cần có để thực hiện chuyển giao quyền và lợi ích như trên.

Key Stage 3 Homework Help - Students that attend college should not get paid for [tags: fans support, college teams, college athletes] 963 words (2 ATD – Artificial Tween Decks

Container Hai Boong Nhân tạo Có nền bằng thép dài bốn mươi feet, rộng tám feet, dày một foot với sàn bằng gỗ cứng. Được trang bị mười vòng gia cố để bảo đảm chuyên chở hàng hóa quá cỡ, trọng tải nặng hoặc có bánh xe.

Speech On Quit Smoking ielts general writing essay topics. The first major opus covered the entire demand curve and second, how resources are built into the self B

Gets the best professional dig thiss at the most affordable rates done by the experts at Book Writing Inc. Our book writing services aim to Bay

Khu vực đặt container trên tàu.

We understand you need highly skilled and talented essay writers to help you write your college essays, and our visit is available for you to take advantage of as much as you please. We are the best essay writing team available online, and our kind of service is one of the best in town. Our competent writers are qualified and certified to tackle assignments on various subject BL – Bill of Lading

Văn bản pháp lý được ký bởi hoặc ký thay cho thuyền trưởng, đại lý vận tải, chủ tàu hoặc hãng tàu (chung). Là bằng chứng bằng văn bản về hợp đồng vận tải đường biển và/hoặc đường bộ. Là (1) Biên nhận hàng hóa (đang được chủ tàu/hãng tàu hoặc đại lý vận tải của họ giữ hộ) và (2) Nhiệm vụ vận chuyển và giao hàng an toàn đến nơi đã định/đã thỏa thuận, trừ khi gặp rủi ro trên biển (3) Việc nộp lại (surrender) chứng từ mà tại đó/khi đó, các điều khoản quy định việc giao hàng theo lệnh của một người cụ thể, theo lệnh (trống) hoặc theo người nhận vận đơn 4) Phiếu này là bằng chứng cho các điều khoản của hợp đồng vận tải.

Your professors enforce different essay projects, term papers, essay online, you need to buy essay online. If you do not Write My College Essay in Booking

1. Hành động ghi nhận các hoạt động thu xếp cho việc di chuyển/vận tải hàng hóa bằng tàu hoặc phương tiện chuyên chở khác. 2. Thể hiện trước mong muốn đăng ký trước cho việc gì đó, ví dụ như vận chuyển hàng hóa. 3. Còn gọi là yêu cầu đặt chỗ

help with writing pseudocode iwe http://www.lusch.de/?essay-writing-about-global-warming secondhand clothing thesis phd accountant resume C

research paper writing and publication review how to essay cv writing services us 24 hours CAM – Cargo Declaration Amendment Fee

Phí cho việc nộp lại các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Hải quan do khách hàng có yêu cầu điều chỉnh sau khi người chuyên chở đã nộp hồ sơ chứng từ cho các cơ quan hải quan địa phương. Các nước nhập khẩu nếu có áp dụng: – Liên minh châu Âu – Na Uy – Thụy Sĩ – Hoa Kỳ – Canada – Puerto Rico – Mexico

Searching for the best place for preparing a business plan, you look through dozens of Phd Dissertation Assistance Phd Dissertation reviews spending hours checking each one. CCF – Container Cleaning Fee

Phí này bao gồm các chi phí phát sinh khi làm vệ sinh thêm hoặc vệ sinh đặc biệt và được áp dụng khi container không đáp ứng các chỉ tiêu vệ sinh tiêu chuẩn (cả bên trong lẫn bên ngoài) khi được khách hàng trả lại trong tình trạng rỗng. Dịch vụ vệ sinh container bổ sung này có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Chi phí này không áp dụng cho những container thuộc sở hữu của chủ hàng.

Homework Should Not Be Given Services | How We Can Help You at a Reasonable Fee. Frequently in your students life, you will have to write essays on almost every subject or topic. This applies to students under all the levels of education whether you are at high school or university. Of course, there are those who find it easy to write as it only involves presenting your own opinion. However, you will CAS – Controlled Atmosphere Service

Phí Kiểm soát khí (CA) gồm các khoản phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp một container vận tải đông lạnh có phần khí được kiểm soát đặc biệt. Những loại container này đảm bảo hỗn hợp khí Oxy và CO­2 được điều hòa và cung cấp trong hai sản phẩm khác nhau: 1) Star Fresh: Active CA 2) Star Care: Passive CA Áp dụng khi hãng tàu nhận yêu cầu về loại container này. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây.

CAF – Currency Adjustment Factor

Đây là một biện pháp chia sẻ chi phí đền bù để loại bỏ rủi ro của hãng tàu liên quan đến biến động tiền tệ. Có thể xem tổng quan các phép tính CAF tại đây. Phí sẽ được tính cho tất cả các yêu cầu đặt chỗ cho các tuyến thương mại này. Phí được áp dụng chủ yếu, nhưng không giới hạn, các tuyến châu Âu, ví dụ như: Châu Âu – Viễn Đông Châu Âu – Trung Đông / Biển Đỏ / Tiểu lục địa Ấn Độ Mỹ đến/từ châu Âu

D

DDU – Delivery Duty Unpaid

Delivery

(1) Việc chuyển giao vật lý và hợp pháp hàng hóa từ người gửi hàng đến hãng tàu và từ hãng tàu/đại lý vận tải đến người nhận hàng.
(2) Hành động chuyển tài sản vào quyền sở hữu hợp pháp của một người khác, dù là chuyển giao thực tế quyền kiểm soát vật lý của đối tượng từ người này sang người khác hoặc chịu ảnh hưởng mang tính xây dựng theo nhiều cách khác nhau.

Delivery Order

Đơn hàng từ người nhận, chủ hàng hoặc chủ tàu gửi đến người điều hành bến bãi, người chuyên chở hoặc nhà kho để chuyển hàng đến một bên khác. Về nhập khẩu, từ này còn có nghĩa là phiếu xuất cảng.

Một loại chứng từ không phải là vận đơn gốc hoặc vận đơn đích danh (không chuyển nhượng) nhưng thể hiện chức năng
(1) được đi kèm hoặc phục vụ cho các mục đích của hợp đồng vận chuyển đường biển cho các hàng hóa có liên quan đến chứng từ này, hoặc hàng hóa bao gồm những hàng hóa đó; và
(2) là nhiệm vụ của hãng tàu đối với người xác định trong chứng từ về việc giao hàng đến người được nêu trong chứng từ.

Lệnh giao hàng có thể chuyển nhượng các quyền theo hợp đồng bằng cách ký hậu, nhưng không nhất thiết là văn bản thể hiện quyền sở hữu hàng hóa theo ý nghĩa có thể chuyển giao quyền sở hữu định đoạt hàng hóa.

Demand Chain

Một tên gọi khác của chuỗi cung ứng, tập trung vào nhu cầu kiểm soát của khách hàng hoặc một bên nào đó.

Demurrage

Detention

Differential

Số tiền được thêm vào hoặc trừ ra từ giá chuyên chở căn bản để tạo thành mức giá mới cho địa điểm đi hoặc đến khác hoặc qua một tuyến vận chuyển khác.

Distribution

Tổng quan toàn bộ các hoạt động và kế hoạch cần thiết để đưa một sản phẩm từ dây chuyền sản xuất đến người dùng cuối.

Distribution Requirements Planning

Một hệ thống xác định nhu cầu cho hàng tồn kho tại các trung tâm phân phối, tổng hợp ngược trở lại các thông tin về nhu cầu và hoạt động như là đầu vào cho hệ thống sản xuất và nguyên vật liệu.

Diversion Charge

Phí chuyển hàng từ cảng đích dự kiến ban đầu đến một địa điểm mới.

Dock Receipt

Biên nhận cấp cho hàng được nhận hoặc được giao tại cầu cảng hoặc bến tàu. Khi tiến hành giao một lô hàng nước ngoài, biên nhận bến cảng được phát hành khi vận đơn nộp lại cho hãng vận chuyển.

Double Stack Car

Toa xe trên đường ray có khả năng xếp chồng hai container lên nhau.

Draft

Hàng Hải: Độ sâu tại điểm sâu nhất của tàu nằm dưới nước. Đường ray: Đường cắt giữa toa xe đôi. Tài chính: Một đơn hàng bằng văn bản, được ký bởi một bên yêu cầu một bên khác trả một số tiền cụ thể cho một bên thứ ba. Chứng từ này còn được gọi là giấy giao nhận

Drawback

Hoàn phí 99% cho nguyên vật liệu nhập khẩu hoặc đã nộp thuế mà sau đó tái xuất.

Drayage

Vận tải nội địa từ nhà cung cấp đến cảng bốc hàng và từ cảng dỡ hàng đến điểm bốc hàng khỏi container đường biển. Vì vậy, việc kéo container được thực hiện cho hàng hóa CY và CFS.

Dry Dock

Được sử dụng làm bến đỗ tàu để sửa chữa.

Dunnage

Vật liệu được sử dụng xung quanh hàng hóa để hàng không bị vỡ hoặc dịch chuyển, thường là do chủ hàng cung cấp. Trọng lượng hàng được đưa vào bảng xếp hạng.

Duty Drawback

(1) Hoàn phí cho hàng tái xuất hoặc vật liệu triển lãm thương mại.
(2) Hoàn thuế hải quan cho hàng tái xuất.

E

Earnings
Thu nhập sau thuế của một công ty và toàn bộ chi phí khác đã được thanh toán. Còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập ròng.
EIR
Biên nhận Trao đổi Thiết bị. Một tài liệu dùng để nhận hoặc giao một container/khung chứa hàng đầy hoặc trống tại bất kỳ cảng hoặc bãi chứa/kho chứa container nội địa nào.
EAN 8
Mã vạch EAN được sử dụng khi cần biết xuất xứ quốc gia. Có 8 chữ số trong EAN 8, trong đó hai ký tự đầu dùng để xác định quốc gia xuất xứ, 5 ký tự tiếp theo là dữ liệu, sau đó là kiểm tra tổng. Cả hai phần bổ sung 2 và 5 chữ số cũng được hỗ trợ.
EL – Error List
Báo cáo chỉ ra sự sai lệch (lỗi) trong dữ liệu đầu vào.

F

Feeder
Dùng phương tiện giao thông chuyên chở để chuyển tiếp hàng hóa từ tàu mẹ đến điểm đến cuối cùng hoặc từ cảng nhận đầu tiên đến tàu mẹ.
FC – Floating Cranes
Cần cẩu hạng nặng có khả năng xử lý hàng hóa đặc biệt nặng khi không thể sử dụng cầu trục cổng thông thường.
FHC – For-Hire Carriers
Người hoặc công ty tham gia vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách để nhận tiền trả công. Được phân thành hai loại chính, hãng vận tải bằng động cơ cho hàng hóa thông thường và chuyên dụng.
FB – Freight Bill
Vận Đơn (Thu) tại Cảng đến: Vận Đơn Trả Trước. (1) Vận đơn được một công ty vận tải lập cho người nhận hàng, trong đó có mô tả tên chủ hàng, địa điểm xuất xứ và phí vận chuyển tính theo trọng lượng (nếu chưa trả trước). (2) Vận đơn được một công ty vận tải lập cho chủ hàng, trong đó có mô tả về hàng hóa vận chuyển, người nhận hàng, điểm đến và phí vận chuyển tính theo trọng lượng.
FF – Freight Forwarder
(1) Người tham gia lắp ráp, thu thập, phối hợp vận chuyển và phân phối ít hơn lượng hàng vận chuyển trên xe moóc. (2) Cũng là người làm đại lý trung chuyển hàng hóa đến hoặc từ nước ngoài và làm thủ tục hải quan liên bang cho hàng hóa.

G

Gantry Crane

Cầu trục cổng: Cần cẩu tại Cảng dùng để chất và dỡ container từ tàu, được định vị bằng cách di chuyển dọc theo đường ray.

H

Handling Costs

Chi phí liên quan đến việc chuyển giao, chuẩn bị và lưu kho theo hợp đồng.

Hangertainer

Container chuyên dụng được lắp đặt xà treo nhằm mục đích treo các mặt hàng may mặc bằng móc.